Cod de etica

Codul de Etică al Experimenteaza.ro cuprinde valorile in care credem si a caror respectare este vitala pentru existenta si dezvoltarea organizatiei noastre.
Valorile noastre sunt următoarele:

1.Securitatea
Experimenteaza.ro protejeaza integritatea informatiilor primite de la clienti si nu le dezvaluie in niciun mod tertilo

2.Integritatea
Experimenteaza.ro isi va manifesta integritatea prin informarea corecta a clientilor si furnizorilor (transparență), isi va respecta angajamentele asumate (consecvenţă și verticalitate) şi îşi va asuma responsabilitatea deciziilor şi acţiunilor sale (este responsabilă atât legal cât şi social).

3.Loialitatea
Personalul Experimenteaza.ro este devotat organizaţiei, clientilor, furnizorilor si comunității în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât şi în numele organizației.

4.Responsabilitatea
Personalul Experimenteaza.ro îşi respectă obligaţiile şi îşi asumă răspunderea pentru propriile acţiuni.

5.Transparenţă
Experimenteaza.ro şi personalul vor mentine un dialog deschis şi constructiv, cu toate părţile interesate, dialog bazat pe respect şi profesionalism.

6.Obiectivitate
Experimenteaza.ro şi personalul său vor manifesta un raţionament profesional care nu este influenţat de prejudecăţi, conflicte de interese sau alți factori de influenţă care pot să intervină pe parcursul desfășurării colaborarii.

7.Respect
Personalul Experimenteaza.ro vor avea interactiuni caracterizate prin respect, atat cu clientii si furnizorii, cat si in cadrul companiei.

8.Nediscriminare
Experimenteaza.ro, personalul său, precum şi partenerii săi nu vor avea atitudini discriminatorii faţă de nimeni, indiferent de rasă, sex, religie, orientare sexuală, apartenenţă politică sau de alte criterii ce pot sta la baza discriminări.

9.Concurenţă loială
Experimenteaza.ro şi personalul său se vor comporta în mod respectuos, integru şi onest în relaţiile cu companiile concurente, asigurând astfel o concurenţă loială şi echitabilă în domeniul propriu de activitate.

10.Inovaţie
Experimenteaza.ro are ca obiectiv o crestere sustenabila pe termen lung și în mod durabil. Inovatia domeniului in care activeaza, precum si o atentie deosebita fata de nevoile clientilor si furnizorilor vor reprezenta motoarele acestei cresteri in viitor.

11.Responsabilitate socială
Experimenteaza.ro va promova o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile consumatorului, echitate socială și economica, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.