Prelucrarea datelor cu caracter personal

SC Life as a Gift SRL se angajează să respecte și protejeze viața privată a clienților săi.  Solicitarea datelor cu caracter personal au ca scop:

 • Efectuarea comenzilor online
 • Efectuarea plăților
 • Confirmarea achiziționării voucherelor online
 • Programarea / schimbarea activităților înscrise pe voucher
 • Transmiterea de informații și oferte.

Vă asigurăm că toate informațiile colectate nu vor fi făcute publice, ci vor fi folosite doar pentru scopul inițial.

Compania Life as a Gift SRL este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 0007483 și respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor personale ale fiecărei persoane care accesează acest website, în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private.

Opțiunile dvs de Confidentialitate

Dacă aveți întrebari cu privire la utilizarea datelor dvs, ne puteți contacta prin email la contact@experimenteaza.ro. Dacă nu mai doriți să primiți notificări și informații prin email de la acest site, puteți alege să vă scoateți adresa de email din listele noastre apăsând pe butonul de „Dezabonare” din oricare din mesajele noastre.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces,
 • dreptul de intervenție asupra datelor
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 • dreptul de a vă adresa Justitiei
 • dreptul de informare

Notă:

 • Notăm că termenii și condițile generale precum și politica de confidențialitate pot fi actualizați fără o notificare prealabilă, iar schimbările vor fi afișate în această pagină.
 • Orice întrebare, sugestie sau recomandare privind termenii și condițiile de mai sus este binevenită. Ne dorim să fim cât mai transparenți cu clienții noștri, tocmai de aceea așteptăm sugestiile tale la adresa contact@experimenteaza.ro sau prin completarea formularului de contact de pe www.experimenteaza.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Incepand cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cunoscut si sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

Datele personale sunt orice informatie prin care o persoana fizica devine identificabila, cum ar fi: un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.

Ce inseamna prelucrarea de date cu caracter personal? 
Orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, alaturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Care sunt categoriile de persoane fizice ale caror date pot fi prelucrate?
Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre SC Life as a Gift Srl apartin urmatoarelor categorii de persoane fizice: client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale).

De ce prelucreaza SC Life as a Gift Srl date cu caracter personal?
SC Life as a Gift Srl prelucreaza date cu caracter personal in scopul indeplinirii obligatiilor legale, pentru a respecta prevederile contractelor incheiate cu clientii sai si pentru a optimiza fluxurile de lucru si reglementarile interne , astfel incat fiecare client sa aiba parte, zi de zi, de servicii si produse mereu imbunatatite. De asemenea, atunci cand deveniti clientul SC Life as a Gift Srl sau cand folositi serviciile si produsele noastre, in baza consimtamantului deja exprimat, veti putea primi comunicari prin care ne facem cunoscute ofertele

Catre cine poate dezvalui SC Life as a Gift Srl date cu caracter personal?
SC Life as a Gift Srl poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: clientilor si imputernicitilor acestora, reprezentantilor SC Life as a Gift Srl, altor persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele SC Life as a Gift Srl, partenerilor contractuali ai SC Life as a Gift Srl, imputernicitilor SC Life as a Gift Srl in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatilor judecatoresti, autoritatilor publice centrale, autoritatilor publice locale, organizatiilor internationale, furnizorilor de servicii si de bunuri, organizatiilor de cercetare a pietei.

Care sunt drepturile persoanelor vizate?

 • DREPTUL LA INFORMARE – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal de catre SC Life as a Gift Srl;
 • DREPTUL DE ACCES LA DATE – dreptul de a obtine de la operatorul de date (precum SC Life as a Gift Srl) confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
 • DREPTUL LA RECTIFICARE – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
 • DREPTUL LA STERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”) -dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;
 • DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;
 • DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre SC Life as a Gift Srl catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
 • DREPTUL LA OPOZITIE – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
 • DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;
 • DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.